Elske Dijkstra
Projectmanagement
KENNISMAKEN?
Klik hier
Vorige slide
Volgende slide

Noorderpoort College

Drie onderwijsinstellingen (Noorderpoort, Aventus en Technicom) die gezamenlijk een derde leerweg ontwikkelen genaamd Flex AOT. Werkzaamheden in mijn rol als projectleider zijn: faciliteren van de stuurgroep met drie directieleden, oprichten van klankbordgroep, aanjagen ontwikkelen leermodules door vakinhoudelijke mensen, betrekken van het bedrijfsleven, bewaking en verantwoording van projecturen.